top of page

GESCHIEDENIS

The_Gaardebrug_in_Utrecht_by_Pieter_Jan_van_Liender_Centraal_Museum_2390_edited.jpg
LUXURY APARTMENT HOTEL

LOFT 188 Luxury Apartment Hotel gelegen aan de Oudegracht, het ware hart van de stad Utrecht, is een architectonisch meesterwerk dat een historisch werfkelder combineert met sierlijk, hedendaags design. De middeleeuwse werfkelder uit 1450 is omgetoverd tot een stijlvol luxe apartment hotel van 80 m2. Met alle voorzieningen, comfort, sfeer en enorme ruimte.

 

Met respect voor het verleden, waar kistenmakers, spekslagers en bakkers actief waren en de laatste eeuw o.a. een kledingzaak, rijwielhandel en piano- en orgelzaak gevestigd was.

Het team van LOFT 188 gunt haar gasten de meest ultieme beleving van deze geweldige stad. Gastvrijheid stroomt letterlijk door onze aderen en wij stellen alles in het werk om jou een onvergetelijk verblijf te bezorgen.

 

Ontdek het zelf en geniet met volle teugen!

dwarsdoorsnede-loft-188-oudegracht-werfkelder-3_edited.jpg
2019-05-23_UM-Museumkwartier_Juri-Hiensch_MG_4348_edited.jpg
LOFT 188
WERVELENDE WERVEN
 EEN MIDDELEEUWSE HAVEN DWARS DOOR DE STAD

Nergens op de wereld zijn grachten te vinden zoals in Utrecht. Ze horen bij een ingenieus middeleeuws havencomplex van werven en werfkelders die onder de straat door in verbinding staan met grote opslagkelders van de grachtenpanden. Deze haven ontstond ruim zevenhonderd jaar geleden toen Utrechtse handelaren slim gebruik maakten van het hoogteverschil tussen het grachtwater met de aanlegkaden en de enkele meters hoger gelegen straat met de huizen.

 

Eeuwenlang zou de haven een en al bedrijvigheid zijn met zwaar beladen schepen, zwaaiende hijskranen, zwetende arbeiders en schreeuwende marktkooplui. Wijn, lakens, vis, graan, groente, fruit, hout, turf en vee; van alles werd er verhandeld en opgeslagen. Pas aan het begin van de twintigste eeuw, toen de scheepvaart naar de stad aan betekenis inboette, verdween de overslag en opslag. Niet dat de werven er nu stil en verlaten bij liggen.

 

De Oudegracht, het belangrijkste deel van het oude havencomplex, is nog steeds het bruisende middelpunt van de stad. Met de vele restaurants en terrasjes, de winkels en de marktkooplui, is de gracht met de werven nog steeds van grote economische betekenis. Kom naar de Oudegracht en verbaas jezelf over een middeleeuwse stadshaven waarvan er maar een op de wereld is!

Bron: publieksbrochure Werk aan de Werf, Gemeente Utrecht

utrecht-oudegracht-geschiedenis-reconstructie-6.jpg
DE OEVER OP (1000-1150)

De ontwikkeling van de werven en werfkelders is in verschillende fases te verdelen. In de eerste daarvan was er weliswaar al een behoorlijk hoogteverschil tussen de laaggelegen kades en de straat met de panden eraan, maar van werfkelders was nog geen sprake. Alle handelswaar moest eerst de oever worden opgesleept om vervolgens via de keldertrap weer naar beneden te worden gebracht naar de huiskelder van het grachtenpand.

Op deze oudste plattegrond van de stad, omstreeks 1570 gemaakt door Jacob van Deventer, zijn de belangrijkste middeleeuwse waterwegen door en rondom Utrecht aangegeven.

1.  Oudegracht

2. Stadsbuitengracht

3. De Vecht

4. De Vaartsche Rijn

5. Kromme Rijn

Gegraven rond jaar 1000

Deel oude Rijnloop

Gegraven na 1125

Nieuwegracht

NIEUWE KANALEN VOOR DE HANDEL

Wie langs en over de Utrechtse werven zwerft, zal het zich maar nauwelijks kunnen voorstellen dat het niet één groot middeleeuws bouwproject is geweest, maar het gevolg van honderden particuliere initiatieven. Ergens in de late twaalfde eeuw moet er een Utrechtse handelaar op het idee zijn gekomen om de scheepswaar niet meer eerst vanaf de kade de enkele meters hoger gelegen oever op te sjouwen om de spullen vervolgens aan de andere kant van de straat weer via een trap naar beneden in de huiskelder onder de grachtenpanden op te slaan.

 

Dat kon toch veel efficiënter door een tunnel te maken vanaf de kade direct naar de huiskelder? Zo kon de handelswaar gelijkvloers en onder de straat door snel naar de opslagruimtes worden versleept. Dat de werven en de huiskelders op hetzelfde niveau lagen, kwam doordat het grachtwater vrij laag stond ten opzichte van de straat waar de huizen stonden. Daar was niks bovennatuurlijks aan want toen in de twaalfde eeuw de gracht was gegraven, was de vrijgekomen grond op de oevers gegooid. De hogere oevers waren een soort dijklichaam om er zeker van te zijn dat er ook met hoogwater geen overstromingen zouden plaatsvinden.

MARKTBRUGGEN EN KELDERS

Ook de bruggen over de gracht horen bij het oude middeleeuwse havencomplex. Niet alleen omdat de bruggen vaak ook werfkelders hebben, maar vooral ook omdat ze intensief gebruikt werden in alle haven- en handelsbedrijvigheid. Op veel bruggen verkochten de marktlui hun producten. Niet voor niets hebben veel bruggen vandaag de dag nog namen als Broodbrug, Bezembrug, Huidenbrug of Visbrug.

 

Daarnaast waren de bruggen uiteraard van groot belang om van de ene kant van de gracht naar de andere te komen. Dat was handig voor de stedelingen maar ook voor de handelslui zelf, want beide zijden van de gracht hoorden immers bij dezelfde haven. Zonder de vele bruggen had de haven lang niet zo goed kunnen functioneren.

kromme-nieuwe-gracht-utrecht-1493624.jpg
DE UTRECHTSE WERVEN IN CIJFERS:

aantal werfkelders : 732 

aantal werfmuren : 584 

aantal kluismuren : 145 

aantal bruggen over de grachten (gemeentelijk en particulier eigendom) : 43 

lengte van de werven : ca. 4100 meter 

totale lengte van de diverse binnenstadsgrachten : ca. 5500 meter 

totale oppervlakte van de werven : 14.500m2 

aantal lantaarnconsoles : ca. 330 

aantal gewelfspuwers : ca. 1400 

aantal straatspuwers : ca. 200 

aantal werftrappen : 96

oudegracht-utrecht-geschiedenis-zw-4.jpg
bottom of page