top of page

PRIVACYVERKLARING

In deze Privacyverklaring kan je lezen waarom wij persoonsgegevens van je nodig hebben. Je kunt lezen wat wij met die persoonsgegevens doen en welke rechten je hebt.

Wij zijn LOFT 188 Luxury Apartment Hotel. Hierna gezamenlijk te noemen LOFT 188.
Ons adres is: Oudegracht 188 aan de werf, 3511 AL Utrecht, Nederland.
Ons telefoonnummer is +31(0) 6 30050949

Als je vragen hebt over jouw privacy of over deze verklaring dan kan je contact opnemen met onze privacyfunctionaris door een mail te sturen naar info@loft188.nl

 

Internet
Wij bieden op onze locatie gratis openbaar internet. Om gebruik te maken van het openbare internet moet je akkoord gaan met de voorwaarden. Je gegevens worden geregistreerd. Meer over het gebruik van internet lees je hieronder:

 • Je maakt gebruik van het openbare internet van LOFT 188 (Wifi)

 • LOFT 188 biedt op haar locatie gratis internet aan. Dit is een openbaar toegankelijk internet. Dit internet wordt verzorgd door Ziggo.

 • Let op: dit is een onbeveiligd netwerk.

 • LOFT 188 verzamelt geen gegevens over je internet gebruik. Handel je in strijd met de voorwaarden van LOFT 188, dan kan LOFT 188 besluiten tot nadere maatregelen. LOFT 188 zal hiertoe besluiten op basis van de door Ziggo geregistreerde handelingen van je op internet. Als Ziggo besluit tot maatregelen, dan zal LOFT 188 meewerken aan eventuele nadere onderzoeken. En indien noodzakelijk meewerken aan politieonderzoek.

Datalek

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die leidt tot misbruik of verlies van persoonsgegevens. Ondanks al onze maatregelen is een dergelijk incident nooit uit te sluiten. Als een datalek een groot risico oplevert voor de betrokkene – en je bent de betrokkene – dan moeten wij je over dit datalek informeren.

Het wat en waarom van de persoonsgegevens
Onderstaand kan je alle informatie vinden over:

 • waarom wij persoonsgegevens nodig hebben,

 • welke grondslag wij hebben voor het vragen van de gegevens

 • hoelang wij je gegevens bewaren

 • hoe wij je gegevens beveiligen

 • aan wie wij gegevens doorgeven (indien van toepassing) en waarom

 

In alle gevallen geldt dat Politie en Justitie ons in het kader van onderzoek of zaken van openbare orde kunnen vragen persoonsgegevens door te geven.

 

Jouw persoonsgegevens bij ons en je rechten
Inzake je persoonsgegevens heb je zelf ook rechten, je hebt o.a.:

 • recht op inzage van je gegevens

 • recht op verbetering van onjuiste gegevens

 • recht op verwijdering van gegevens (waarvoor LOFT 188 geen reden voor bewaring meer heeft)

Als je van deze of andere rechten gebruik wil maken, dan kan je contact met ons opnemen. Bij voorkeur via ons mailadres info@loft188.nl

 

Bijzondere persoonsgegevens

In principe vragen wij geen bijzondere persoonsgegevens van je. Het kan echter zo zijn dat je toch bijzondere gegevens aan ons doorgeeft. Bijvoorbeeld omdat je ons dieetwensen doorgeeft of doorgeeft dat je mindervalide bent. Dit in verband met toegang tot onze locatie of hulp. Deze gegevens helpen ons je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als dat mogelijk is worden deze gegevens anoniem gehouden. Ze worden in ieder geval zo snel mogelijk vernietigd.

Je bent gast in ons Hotel

Voor het boeken van een kamer zijn wij op basis van de Nederlandse wetgeving verplicht je identiteit te controleren een aantal persoonsgegevens van je te registreren.
Wij noteren:

 • Je NAW-gegevens

 • Je aanhef

 • Je telefoonnummer, vast en/of mobiel

 • Je emailadres

 • Je geboortejaar om vast te stellen of je ouder dan 18 jaar bent.

 • Je betalingsgegevens (Creditcard of anders)

 • Het nummer van je identiteitsbewijs en het soort identiteitsbewijs

 • Je eventuele dieetwensen

 • Je eventuele mindere validiteit

 

Soms geef je deze gegevens rechtstreeks aan ons en soms geeft de partij via wie je geboekt hebt deze gegevens aan ons door. Wij gebruiken je gegevens uitsluitend voor onze eigen dienstverlening en onze eigen juridische verplichtingen. LOFT 188 geeft geen gegevens door aan derden voor commerciële doelen.

Je gegevens kunnen doorgegeven worden aan de Gemeente Utrecht in verband met de heffing van toeristenbelasting.

Boek je via derden, dan verwijzen wij je naar de privacyverklaringen van die partij als je wilt weten wat zij met je gegevens doen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens
LOFT 188 is voor de Nederlandse wetgeving verplicht je factuurgegevens en de gegevens die hierbij horen 7 jaar te bewaren na je bezoek. Daarna zal LOFT 188 deze gegevens vernietigen, tenzij er sprake is van een juridische noodzaak de gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat je een geschil met ons hebt.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens
LOFT 188 maakt gebruik van beveiligde servers van derde partijen. Voor alle gevallen van gegevensopslag zorgen wij ervoor dat wij en de partijen met wie samenwerken voldoen aan de eisen van technische- en organisatorische beveiliging die de privacywetgeving in Nederland stelt. 
 

Tot slot

Wij proberen onze privacyverklaring up-to-date te houden. Het kan dus zijn dat de verklaring wijzigt. Je leest hier onze laatst bijgewerkte versie van 17 juni 2021. Ben je van mening dat er iets ontbreekt of fout is aan onze privacyverklaring, dan stellen wij het op prijs als je dat doorgeeft via het mailadres info@loft188.nl.

 

Heb je klachten over hoe wij met je privacy omgaan en vind je dat wij jou hierbij niet goed helpen, dan heb je het recht een klacht in te dienen. Je kunt deze klacht indienen bij de Nederlandse toezichthouder voor privacy zaken: de Autoriteit Persoonsgegevens. Hoe je een klacht indient lees je op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Uiteraard hopen wij dat dat laatste niet nodig is. En hopen wij dat je je tijdens je verblijf bij LOFT 188 net zo veilig hebt gevoeld als de duizenden bezoekers die door de eeuwen heen gastvrijheid op deze historische locatie hebben genoten.

bottom of page